Joyce Nijboer - Klanschaal

Klankschalen zijn ronde, metalen schalen. Ze bestaan uit verschillende metalen lagen: goud, zilver, kwikzilver, koper, ijzer, tin en lood. Ze zijn meestal afkomstig uit Tibet, Nepal of India. Van oudsher is de klankschaal gebruikt om te helen en het lichaam aan te zetten tot genezing.

De vibratie van de klankschaal is voor iedereen tastbaar. Het gevoel is duidelijk en gaat door iedere cel van je lichaam.

Effecten van het gebruik van klankschalen           
Klankschalen worden gebruikt om spanningen en blokkades efficiënt te behandelen. De klankschaal produceert een trilling, een frequentie. Deze frequenties hebben invloed op de hersenen die door de vibraties en boventonen alfagolven gaan produceren, wat ontspanning tot gevolg heeft. Klank doordringt ons hele systeem tot op celniveau. Alle weefsels en organen, waaronder de plaatsen waar zich blokkades bevinden, worden aangetrild en kunnen zo weer in balans gaan resoneren (meetrillen) met de rest van het lichaam

Voor wie is het (niet) geschikt?
In principe kan iedereen een klankschaalbehandeling ondergaan. Het zijn ontlokkende middelen; dat wil zeggen: ze zijn openend, geven inzicht, kunnen herinneringen oproepen en/of versterken. Voor mensen met traumatische ervaringen, fobieën en/of angsten is het gebruik van klankschalen daarom ook af te raden. 

Hoe ziet een klankschaalbehandeling er uit?                 
Tijdens de behandeling lig je gekleed op de tafel met een dekentje over je heen. De klankschaal wordt over je lichaam bewogen. Zowel de voor- als achterkant kan behandeld worden, afhankelijk van de hulpvraag.  

Klankschalen werken ondersteunend bij de volgende klachten:

Klankschalen werken in op lichaam, geest en ziel.

 

De trilling van een klankschaal heeft een krachtige uitwerking. Er gebeurt iets met ons, alsof er iets opengaat, dat onder de druk van het dagelijkse leven gewoonlijk dichtgehouden wordt. Klankschalen kunnen ons helpen om in balans met onszelf en met onze omgeving te leren leven. .